Hướng dẫn sử dụng mã BBcode trên diễn đàn fpt123.net

Chúng tôi xin hướng dẫn cách sử dụng mã BBCode để viết bài trên diễn đàn fpt123.net

Chữ in đậm
Mã: Chọn tất cả
[b]Nội dung cần In đậm[/b]

Chữ in nghiêng
Mã: Chọn tất cả
[i]Nội dung cần In nghiêng[/i]

Chữ gạch chân
Mã: Chọn tất cả
[u]Nội dung cần gạch chân[/u]

Chữ bị gạch ngang
Mã: Chọn tất cả
[s]Nội dung cần gạch ngang[/s]

Cỡ chữ
Mã: Chọn tất cả
[Size=…]Nội dung cần đăng[/size]

Màu chữ
Mã: Chọn tất cả
[Color=…]Nội dung tô màu[/color]

Căn giữa
Mã: Chọn tất cả
[Center]Nội dung cần căn chỉnh[/center]

Trích dẫn
Mã: Chọn tất cả
[quote]Nội dung cần trích dẫn[/quote]

Trích dẫn chưa tên:
Mã: Chọn tất cả
[quote=Tên người]Nội dung cần trích dẫn[/quote]

Link liên kết
Mã: Chọn tất cả
[url]Link liên kết[/url]

Text liên kết link
Mã: Chọn tất cả
[url=link liên kết]Text liên kết[/url]

Hình ảnh
Mã: Chọn tất cả
[img]Link ảnh[/img]

Video youtube
Mã: Chọn tất cả
[youtube]id của video cần đăng[/youtube]

Video google
Mã: Chọn tất cả
[gvideo]id của video cần đăng[/gvideo]

Thẻ tiêu đề và alt hình ảnh
Mã: Chọn tất cả
[image{text2}]{text1}[/image]

Html
Mã: Chọn tất cả
<img src=”{text1}” alt=”{text2}” title=”{text2}” border=”0″ />

Tiếp tục cập nhật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *